• Pzt - Cts: 09:00 - 18:00
 • 0 216 576 22 43/44
 • sgm@sgmgumruk.com
 • Gerekli Evraklar

  TC GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI GÜMRÜKLER İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

  -Vekaletname

  -Ticari Sicil Gazetesi

  -İmza sirküleri

  -Vergi Dairesi Yazısı (Vergi Mükellefi olunduğuna dair)

  -Ticaret Odası Faaliyet Belgesi

   

  GÜMRÜK İŞLEMLERİNE BAŞLANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ İTHAL EVRAK DÖKÜMANI

  -İthal eşyaya ait orijinal fatura

  -ihtal eşyaya ait gümrük kıymet bildirim formu(Tarafımızda Hazırlanır)

  -Sigorta Poliçesi(İşlem FOB,EXW.CPT veya CF ise)

  -Navlun Faturası

  -Banka transfer dekontu veya KKDF

  -Ordino

  -Konişmento

  -Çeki listesi

  -Sanayici Taahhütname, Bakım Onarım Belgesi (Özel evrak gerektiren mallarda)

   

  GÜMRÜK İŞLEMLERİNE BAŞLANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ İHRAÇ EVRAK DÖKÜMANI

  -Resmi Türkçe Fatura

  -Avrupa Topluluğu ülkelerine yönelik ihracatlarda ATR belgesi (Tarafımızda Düzenlenir)

  -Anlaşmalı ülkeler için EUR.1belgesi(Tarafımızda Düzenlenir)

  -Diğer ülkeler için menşe şahadetnamesi (Tarafımızda Düzenlenir)

  -Peşin ödeme şeklinde yapılan ihracatta döviz alım belgesi

  -Özel evrak gerektiren ihraç eşyalar için kontrol belgesi, Ziraat Raporu-, vb. istek doğrultusunda tarafımızda hazırlanır.

  -İhracatın gerçekleşmesi için göndermen istediğiniz malın bağlı bulunduğu İhracatçılar birliği üyeliği tarafımızdan yapılır.

  -İthal edilen eşyanın ihracatında, ithalata alt tek belge ve ekleri