Mevzuat

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmensine İlişkin Tebliğ – 04.08.2017

Ekonomi Bakanlığından: 04.08.2017-30144 Resmi Gazete

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/2/2017 tarihli ve 29990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/5) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Endonezya Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 5402.46 gümrük tarife pozisyonu altında tasnif edilen “poliesterlerden kısmen çekimli iplik” ürününe yönelik başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma kapsamında geçici önlem alınmasıdır.

Devamını Okuyunuz

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmensine İlişkin Tebliğ – 25.02.2017

Ekonomi Bakanlığından: 25.02.2017-29990 Resmi Gazete

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Korteks Mensucat ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Endonezya Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı “poliesterlerden kısmen çekimli iplik” ürününün ithalatına ilişkin olarak önlemin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Devamını Okuyunuz